Archiwum miesiąca July, 2013

postheadericon Rekomendacja zniszczy rynek?

W naszym portalu opisaliśmy już wiele zagrożeń związanych z zakupem nieruchomości.Przedstawiliśmy rynek tej branży zarówno z perspektywy praktyczności, finansów, jak i wszelakichniebezpieczeństw. Nie jest żadną tajemnicą, że sytuacja mieszkaniowa Polaków specjalnie odczasów PRL-u się nie zmieniła. Wtedy było nas stać, ale nie było mieszkań, dziś są mieszkania, alena nie stać. Efekt jednak jest taki sam – spory odsetek Polaków nie mieszka w swoich własnychczterech kątach.Oczywiście można podnosić bardzo wiele rozmaitych dyskusji w tym temacie. Z jednej stronywszak jest to zagadnienie bardzo ważne i istotne dla dzisiejszego społeczeństwa – szczególnieludzi młodych. Z drugiej nabity firmami developerskimi i biurami nieruchomości rynek wydaje siębyć coraz mniej zrozumiały, coraz bardziej zagmatwany i skomplikowany. Do tego nowe ustawyprzygotowywane przez obecny rząd także dają wiele do myślenia. Z jednej strony mają dawaćgwarancję bezpieczeństwa kupującym, z drugiej jednak podobają dość znacznie ceny, za jakie niedeveloperom, ale nabywcom przychodzi zapłacić.Wiele kontrowersji budzi słynna już rekomendacja T, która znacznie utrudni uzyskiwanie kredytówmieszkaniowych, dziś bowiem każdy wnioskujący będzie musiał mieć bardzo duży wkład własny,co niejako sprawi, że kredyty mieszkaniowe staną się przywilejem dla średniozamożnych. Tychbiedniejszych rodzin, nawet nieźle zarabiających po prostu na zakup jakiejkolwiek nieruchomościnie będzie stać. O tym także zapisaliśmy na łamach naszego portalu.Świat nieruchomości jest światem bardzo rozległym na pewno nie sposób wszystkiego zawrzećna tak małym portalu. Na pewno w kwestiach bardziej skomplikowanych warto się zwrócić dofachowców, nierzadko nawet do prawników, bowiem ostrożności w tej dziedzinie nigdy zbyt wiele.Pamiętajmy, że nie można pokpić sprawy, bowiem konsekwencje mogą być wybitnie opłakane.Zachęcamy wszystkich do tego, by zapoznali się z powyższym materiałami. Być może dzięki temuuda się rozwiązać choć część problemów związanych z podejmowaniem decyzji.

postheadericon Trzeba czytać umowy

W handu trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad jedną z nich jest czytanie wszystkich umów, w żadnym wypadku nie wolno nam podpisywać jakichkolwiek dokumentów pochopnie. To grozi prawdziwym kataklizmem, a nawet bankructwem. Źle sformułowana umowa może pogrzebać cały nasz biznes.Handel rządzi się swoimi prawami, na pewno jest to ta część gospodarki, która jest bezwzględna. Jeśli źle wynegocjujemy warunki, niepoprawnie sformułujemy umowę, bądź podpiszemy taką, która wymaga od nas zbyt wiele, to możemy popaść w nie lada problemy. Dlatego tez warto pomyśleć, by każda umowę przed podpisaniem skonsultować z prawnikiem, który specjalizuje się w handlowych „paragrafach”. Bo jeśli sprzedawać cokolwiek i komukolwiek, to tylko na zdrowych i jasnych warunkach. Żadne niejasne interesy nie są wskazane. Taki handel często ma znamiona oszustwa. A nikt z nas nie chce przecież być ofiarą nieudanych transakcji.

postheadericon Trybunał

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, powstał na mocy traktatu EWWiS w 1952 roku. Jego zdaniem jest zapewnienie, by legislacja Unii Europejskiej była interpretowana i stosowana w ten sam sposób w każdym państwie członkowskim. By była ona identyczna dla wszystkich stron i w każdych okolicznościach. Trybunał jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych, wynikłych między państwami członkowskimi w skład Trybunału wchodzi jeden sędzia z każdego państwa. Wspomagany jest przez ośmiu rzeczników generalnych. Ich rolą jest przedstawienie uzasadnionych opinii w sprawach wniesionych przez Trybunał. Musza czynić to publicznie i bezstronnie. Aby pomóc Trybunałowi uporać się z tysiącami wnoszących spraw, utworzono Sąd Pierwszej Instancji. Jest on odpowiedzialny za wydawanie orzeczeń w sprawach wnoszonych przez osoby prywatne oraz związane z nieuczciwą konkurencjom między przedsiębiorstwami. Zarówno na czele Trybunału Sprawiedliwości jak Sąd Pierwszej Instancji stoi Przewodniczący wybierany przez pozostałych sędziów na okres trzech lat.Większość autorów zachodnich przyjmuje dwa terminy – “Europa Centralna” lub też “Europa Środkowo-Wschodnia”, które odgranicza wyraźnie od Europy Wschodniej (Rosja i europejskie kraje WNP). Pierwszy nie przyjął się w Polsce, drugi natomiast cieszy się dużą? popularnością, choć może być mylący, obejmując także kraje leżące na wschód od Polski poza krajami bałtyckimi, które uważane są powszechnie za środkowoeuropejskie. Jedną z ciekawszych propozycji terminologicznych w odniesieniu do regionu Europy Środkowej na podstawie kryteriów geograficznych, historyczno-politycznych oraz doświadczenia procesu transformacji gospodarczo-społecznej pierwszej połowy lat 90-tych złożył politolog niemiecki Christoph Royen. Proponował on sprecyzowanie używanego powszechnie w obiegu terminu Europa Środkowa, wyróżniając w nim następujące grupy państw o specyficznych cechach:- zachodnia Europa Środkowa (Polska, Czechosłowacja – od 1993 r. Czechy i Słowacja, Węgry oraz dodatkowo Słowenia);- północna Europa Środkowa (kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa, Estonia);- południowa Europa Środkowa (Bułgaria, Rumunia, kraje postjugosłowiańskie i Albania).Klasyfikacja powyższa łączy wiele kryteriów, rozpatrując łącznie EŚW jako wyodrębniony region polityczny na tle istniejących różnic między poszczególnymi grupami krajów.

postheadericon Inwestycje dla potrzeb turystycznych

O tym niewiele się mówi, ale wielu bogatych osób w Warszawie inwestuje w nieruchomości wobecmożliwości, jakie niesie ze sobą turystyka. Wiele znajdziemy w stolicy naszego kraju specjalnieprzygotowanych rezydencji, w jakich zatrzymują się znane osobistości rezygnując z klasycznychhoteli. To bardzo wygodne, bowiem można zachować pewnego rodzaju dyskrecję, o jaką niekiedyw samym hotelu trudno – nawet tym wielogwiazdkowym.Wielu developerów wręcz prowadzi inwestycje polegające na przygotowaniu takich rezydencji.Budowy wyglądają różnie, jedno takie obiekty pozostawiają do wykończenia samym właścicielom,jeszcze inni angażują uznanych dekoratorów i aranżerów wnętrz i przygotowują rezydencje podklucz – w dniu zakupu można już w danym obiekcie zamieszkać.Jak znaleźć akie ofert wynajmu? Wiele tego typu ofert można znaleźć w internecie. Jednymrazem są to ogłoszenia indywidualne, innym znów razem posr4dniczyćw takim wynajmiebędą „luksusowe” biura nieruchomości, a nawet sami developerzy będący nierzadko zarządcamitego typu obiektów. Noc w rezydencji tego typu kosztuje różnie, niekiedy cena odpowiada średniejjakości hotelowi, innym znów razem koszta operacja na kwoty nawet kilku tysięcy złotych zadobę. Wiele zależy od samego standardu i faktu, kto jest posiadaczem takiej rezydencji i jegodeterminacji związanej z potrzeba wynajmu i zarabianiu na tego typu nieruchomości.Zdarza się także – choć niewątpliwie rzadziej – że właściciele tego typu rezydencji budują specjalneserwisy internetowe i takie portale pozycjonują na odpowiednie frazy. Wszak internet jest dziś nietylko skarbnicą wiedzy, ale także pośrednikiem w kontaktach na linii wynajmujący-właściciel. Cociekawe, zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest stosunkowo duże, toteż należy się spodziewać,ze w najbliższych latach sam motyw budowy rezydencji dedykowanych wynajmom będzie wciążpopularny i wciąż aktualny. Rezydencje w Warszawie są potrzebne.

postheadericon Statytsyki

Głównymi odbiorcami dopłat unijnych są rolnicy. Początkowo było ich bardzo ciężko przekonać do instytucji jaką jest Unia Europejska i korzyści z tego płynących. Jednak liczby mówią już same za siebie. Nasza przynależność do Unii Europejskiej jest udokumentowana od 2004 roku. Wtedy też niewiele osób orientowało się w sprawach Unii ani o sposobach w jaki można było zdobyć dotacje. Już teraz wiemy, że statystyki dotyczące dotacji znacznie się poprawiły. Otóż szacuje się, że ponad 87 % rolników sięgnęło w 2008 roku po dotacje. A agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wydała do tej pory pieniądze ponad 96 % uprawnionym rolnikom. Takie dane na pewno zadowalają i utwierdzają nas w przekonaniu, że ta fatalna Unia Europejska jednak daje nam sporo dobrego. Oczywiście wiążą się z tym pewne wyrzeczenia, które aby te dotacje otrzymać, musimy spełnić.